Проектиране

„Драгиев и КО” ООД, извършва самостоятелен процес на проектиране в съответствие с приложимите нормативни и стандартизационни изисквания, свързани с обекта на проектиране или разработване.

„Драгиев и КО” ООД е специализирана в проектиране предимно на системи и съоръжения част ВиК.
Проектирането се осъществява от висококвалифицирани специалисти, с помощта на съвременно оборудване, с лицензирани софтуерни продукти.  

Форма за контакти:

Име:
Телефон:
E-mail:
Адрес:
Допълнителна
информация:
Проверка:
 
Пловдив 4003, ул.“Дилянка” 27-29, тел.: 032/906060, 088 932 04; факс: 032/906061; е-mail: b.bonev@ecotech.org