За компанията
“ДРАГИЕВ и КО” ООД

Пловдив 4003, бул. "В.Левски" № 56 
тел.:032/ 944 395; 032/ 908 940
E-mail: office@dragiev-co.bg
http://www.dragiev-co.bg/

ОФИС - ул. "Дилянка"
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
АСФАЛТОВА БАЗА
БЕТОНОВ ЦЕНТЪР
ТСИ
ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОМИШЛЕНО и ГРАЖДАНСКО
СТРОИТЕЛСТВО
АСФАЛТОПОЛАГАНЕ

"ДРАГИЕВ и Ко" ООД - гр.Пловдив е правоприемник на СД "Драгиев и сие" – Пловдив, основана на 29.02.1992 г. като фирма за проектиране и строителство.

„Драгиев и Ко” ООД - град Пловдив е вписана в централния професионален регистър на строителя за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖИ ОТ ВСИЧКИ ГРУПИ с протокол 1087/12.12.2017 година, а имено:

§  Първа група – за строежи от първа до пета категория;
                       – строежи по чл.137, ал.1, т.1, буква "М"; т.4, буква "Е" и т.5, буква "Е";
§  Втора група – за строежи от първа до четвърта категория;
§  Трета група – за строежи от първа до трета категория;
§  Четвърта група - за строежи от първа до трета категория;
§  Пета група – отделни видове СМР съгласно КИД - 2008, сектор "Строителство" с класове: 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99; 80.20

В „Драгиев и Ко” ООД - гр Пловдив е създадена и внедрена интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти:


ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ и РЕМОНТ на:

- ВиК мрежи и съоръжения,
- Хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения,
- Пътища и пътни съоръжения,
- Гражданско и Промишлено строителство,
- Газопроводи и Топлопроводи,
- Доставка и продажба на строителни материали и изделия,
- Производство и продажба на
бетонови разтвори и асфалтови смеси.
- Производство на добавъчни материали - скални материали за битумни смеси и настилки за пътища,
самолетни писти и други транспортни площи.

 
В последните години „Драгиев и Ко” е изградила редица  значими инфраструктурни обекти.

За качественото и прецизно изпълнение на сертифицираните дейности „Драгиев и Ко” гарантира с използването на високотехнологична съвремена техника , квалифициран персонал и стриктно спазване на политика по управление.

„Драгиев и Ко” ООД разполага със собствена изпитвателна лаборатория за извършване на контрол на качеството на строителните материали, акредитирана съгласно БДС EN ISO / IEC 17025:2006, сертификат по акредитация – БСА рег.№ 99 ЛИ

От 2006 год. във връзка с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въвеждаща Директива 89/1068ЕЕС за строителните продукти, е въведена СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН В СОБСТВЕН МОБИЛЕН ЦЕНТЪР, като са сертифицирани класове бетони със сертификат за съответствие, както следва:

 • C   8/10 - CI0,20 - S2 - Dmax22,4
 • C 12/15 - CI0,10 - S2 - Dmax22,4
 • C 12/15 - CI0,10 - S3 - Dmax22,4
 • C 16/20 - CI0,10  -S2 - Dmax22,4
 • C 16/20 - CI0,10 - S3 - Dmax22,4
 • C 20/25 - XC1 - CI0,10 - S2 - Dmax22,4
 • C 20/25 - XC1 - CI0,10 - S3 - Dmax22,4
 • C 25/30 - XC2 - CI0,10 - S2 - Dmax22,4
 • C 25/30 - XC2 - CI0,10 - S3 - Dmax22,4
 • C 30/37 - Cw1.0 - XC3 - XD2 - XF1 - XA1 - CI0,10 - S3 - Dmax22,4
 • C 35/45 - Cw1.0 - XC4 - XS1 - XD2 - XF1 - XA1 - CI0,10 - S3 - Dmax22,4

Фирмата е носител на следните отличия


Грамота Златен Отвес 2018 г.
за значителен принос за повишаване авторитета на бранша, за собствен фирмен стил, добра търговска репутация и успешно взаимодействие с други строителни структури.Грамота Златен Отвес 2014 г.
за значителен принос за повишаване авторитета на бранша,
за собствен фирмен стил, добра търговска репутация
и успешно взаимодействие с други строителни структури.
Диплом за номинация в категория инфраструктурни обекти на годишния конкурс на Строителната камара – Пловдив – 2005 г.
Сертификат като носител на бронзов приз в класацията на Браншовата организация за най-добра строителна практика в категория „Големи предприятия”. Сертификата е признание и престижна референция за високото качество, надеждност и безаварийност в работата на
„Драгиев и Ко”

КАРИЕРИ  

“ДРАГИЕВ И КО” ООД счита своите служители като основен и най-важен ресурс и разглежда под внимание създаването на една творческа и мотивираща за работа среда. Ние вярваме в активната комуникация между всички нива на фирмата и с всички заинтересувани страни по изпълняваните дейности чрез максимална достъпност до политиката.

“ДРАГИЕВ И КО” ООД се стреми да прилага най-високите стандарти за осигуряване на качеството спрямо всички свои дейности и да мотивира и поддържа развитието на своя персонал.

Създаваме условия на всички служители да откриват и използват възможностите за повишаване на качеството в работата им при оптимално използване на наличните ресурси.

 

КОНТАКТИ
Офис  Пловдив 4003, бул. “В. Левски” № 56
тел.:032/ 944 395; 032/ 908 940
E-mail: office@dragiev-co.bg
http://www.dragiev-co.bg
Асфалтова база   Пловдив
Пазарджишко шосе /след 9-ти километър/
Ръководител: 0886 795 945
Бетонов център и ТСИ Пловдив
Пазарджишко шосе /след 9-ти километър/
тел.: 032/207 772
факс: 032/207 774
Ръководител: 0885 120 140
Диспечер: 0889 255 043
e-mail: bozhidar.argirov@yahoo.com
Изпитвателна Лаборатория    Пловдив,
ул.“Дилянка” 27-29
тел.: 032/ 969 622
Ръководител: 0887 942 690
е-mail: lab.draganova@abv.bg
Механизация
Пловдив 4003, бул.“В. Левски” 56, тел.: 032/944 395; 908 940; е-mail: office@dragiev-co.bg