Производство и продажба на БЕТОНОВИ СМЕСИ

Фирмата предлага бетонови и циментови разтвори от собствен мобилен бетонов център Мобилик БС 60, доставен от ELBA WERK Германия, производителност 60м3/час, стациониран в рамките на гр.Пловдив с въведена система за производствен контрол.. Бетоновия център е комплектован с бетоновози Мерцедес 9 куб.м и бетонпомпа ELBA-36 м., монтирани на шаси Мерцедес Бенц.

От 2006 год. във връзка с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въвеждаща Директива 89/1068ЕЕС за строителните продукти, е въведена СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН В СОБСТВЕН МОБИЛЕН ЦЕНТЪР, като са сертифицирани класове бетони със сертификат за съответствие, както следва:
 • C8/10-CI0,20-S2-Dmax22,4
 • C12/15-CI0,10-S2-Dmax22,4
 • C12/15-CI0,10-S3-Dmax22,4
 • C16/20-CI0,10-S2-Dmax22,4
 • C16/20-CI0,10-S3-Dmax22,4
 • C20/25-XC1-CI0,10-S2-Dmax22,4
 • C20/25-XC1-CI0,10-S3-Dmax22,4
 • C25/30-XC2-CI0,10-S2-Dmax22,4
 • C25/30-XC2-CI0,10-S3-Dmax22,4
 • C30/37-Cw1.0-Cfr100-XC3-XD2-XF1-XA1-CI0,10-S3-Dmax22,4
 • C35/45-Cw1.0-Cfr100-XC4-XS1-XD2-XF1-XA1-CI0,10-S3-Dmax22,4
гр. Пловдив , Пазарджишко шосе , Тел. / факс 032 / 207 773, тел. 032 / 207 772 gsm 0885 120 140; e-mail : bozhidar.argirov@yahoo.com