Производство и продажба на БЕТОНОВИ СМЕСИ

Фирмата предлага бетонови и циментови разтвори от собствен мобилен бетонов център Мобилик БС 60, доставен от ELBA WERK Германия, производителност 60м3/час, стациониран в рамките на гр.Пловдив с въведена система за производствен контрол.. Бетоновия център е комплектован с бетоновози Мерцедес 9 куб.м и бетонпомпа ELBA-36 м., монтирани на шаси Мерцедес Бенц.

От 2006 год. във връзка с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въвеждаща Директива 89/1068ЕЕС за строителните продукти, е въведена СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН В СОБСТВЕН МОБИЛЕН ЦЕНТЪР, като са сертифицирани класове бетони със сертификат за съответствие, както следва:
 • C   8/10 - CI0,20 - S2 - Dmax22,4
 • C 12/15 - CI0,10 - S2 - Dmax22,4
 • C 12/15 - CI0,10 - S3 - Dmax22,4
 • C 16/20 - CI0,10  -S2 - Dmax22,4
 • C 16/20 - CI0,10 - S3 - Dmax22,4
 • C 20/25 - XC1 - CI0,10 - S2 - Dmax22,4
 • C 20/25 - XC1 - CI0,10 - S3 - Dmax22,4
 • C 25/30 - XC2 - CI0,10 - S2 - Dmax22,4
 • C 25/30 - XC2 - CI0,10 - S3 - Dmax22,4
 • C 30/37 - Cw1.0 - XC3 - XD2 - XF1 - XA1 - CI0,10 - S3 - Dmax22,4
 • C 35/45 - Cw1.0 - XC4 - XS1 - XD2 - XF1 - XA1 - CI0,10 - S3 - Dmax22,4
гр. Пловдив , Пазарджишко шосе , Тел. / факс 032 / 207 773, тел. 032 / 207 772 gsm 0885 120 140; e-mail : bozhidar.argirov@yahoo.com