Производство и продажба на БЕТОНОВИ СМЕСИ

Фирмата предлага бетонови и циментови разтвори от собствен мобилен бетонов център Мобилик БС 60, доставен от ELBA WERK Германия, производителност 60м3/час, стациониран в рамките на гр.Пловдив с въведена система за производствен контрол.. Бетоновия център е комплектован с бетоновози Мерцедес 9 куб.м и бетонпомпа ELBA-36 м., монтирани на шаси Мерцедес Бенц.


От 2006 год. във връзка с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въвеждаща Директива 89/1068ЕЕС за строителните продукти, е въведена СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН В СОБСТВЕН МОБИЛЕН ЦЕНТЪР, като са сертифицирани класове бетони със сертификат за съответствие.
гр. Пловдив , Пазарджишко шосе , /след 9-ти километър/, Ръководител: 0885 120 140, Диспечър: 0889 255 043 e-mail : bozhidar.argirov@yahoo.com