Трошачно-сортировъчна инсталация

"Драгиев и Ко" ООД разполага със собствена ТРОШАЧНА ИНСТАЛАЦИЯ
METSO LT 105 S/N 74107
с
производителност 160 м3/час и ТРОШАЧНО-ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ METSO NW200GPS с производителност 100 т/час.
Инсталациите са ситуирани в базата на фирмата, която е разположена на 10 km от Пловдив, в посока Пазарджик.
 


"Драгиев и Ко" ООД притежава Сертификат за производствен контролгр. Пловдив, Пазарджишко шосе /след 9-ти километър/, Ръководител: 0885 120 140, Диспечър: 0889 255 043 140 e-mail: bozhidar.argirov@yahoo.com