Производство и продажба на АСФАЛТОВИ СМЕСИ

„Драгиев и Ко” разполага с асфалтова база разположена на 10 км. от Пловдив в посока Пазарджик, на главното шосе, свързващо двата града. Местоположението на базата я прави изключително удобна за достъп както за нуждите на фирмата, така и за външни партньори и клиенти.

На асфалтовата база е монтиран мобилен асфалтобетоносмесител BENNINGHOVEN – Германия „МВА – 160”, с производителност 160 т/час и инсталация за рециклиране на асфалт с производителност 200 т/час

Към асфалтовата база има и лаборатория за изпитване на асфалтови смеси и материали за производството им, както и за текущ качествен контрол на горещи асфалтови смеси.

Фирмата разполага с асфалтополагащ екип окомплектован с необходимата техника.

Сертификат за производствен контрол N 1888-CPR-3083


"Драгиев и Ко" ООД разполага със собствена ТРОШАЧНА ИНСТАЛАЦИЯ METSO LT 105 S/N 74107 с производителност 160 м3/час и ТРОШАЧНО-ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ METSO NW200GPS с производителност 100 т/час. Инсталациите са ситуирани в базата на фирмата, която е разположена на 10 km от Пловдив, в посока Пазарджик.
"Драгиев и Ко" ООД притежава Сертификат за производствен контрол №1888-CPR-2157


Пловдив, Пазарджишко шосе /след 9-ти километър/, тел.: 0886 795 945 - Николай Златков