Производство и продажба на АСФАЛТОВИ СМЕСИ

„Драгиев и Ко” разполага с асфалтова база разположена на 10 км. от Пловдив в посока Пазарджик, на главното шосе, свързващо двата града. Местоположението на базата я прави изключително удобна за достъп както за нуждите на фирмата, така и за външни партньори и клиенти.

На асфалтовата база е монтиран мобилен асфалтобетоносмесител BENNINGHOVEN – Германия „МВА – 160”, с производителност 160 т/час и инсталация за рециклиране на асфалт с производителност 200 т/час

Към асфалтовата база има и лаборатория за изпитване на асфалтови смеси и материали за производството им, както и за текущ качествен контрол на горещи асфалтови смеси.

Фирмата разполага с асфалтополагащ екип окомплектован с необходимата техника.

Сертификат за производствен контрол

Пловдив, Пазарджишко шосе /след 9-ти километър/, тел.: 0886 795 945 - Николай Златков